Professional Summary

Professional Summary คือคำขึ้นต้นแบบบรรยายสรุปภายใน 3-4 ประโยคบน Resume ว่าคุณคือใคร อะไรที่คุณต้องการจากงาน และคุณค่าที่คุณให้กับงานเป็นอย่างไร ทาง Resubae ของยกตัวอย่างสั้นๆ สำหรับ Professional Summary ที่แย่ ดี และดีมาก มาให้เห็นความแตกต่างกัน ดังนี้

แย่ : I want a new job to get more salary
ดี : I’m a leader who is ready for a change in my career.
ดีมาก : I’m a creative people-leader with 10+ years of experience in managing sales departments in a wide variety of industries. Seeking to bring my skill set to a company that wants to make the world a better place, but knows how to be self-sustainable: a social enterprise. I’ve a track record of consistently exceeding sales targets and a network of potential partners, team members and clients.

ตอนนี้ Professional Summary ของท่านเป็นอย่างไร หากยังไม่ทราบว่า Resume ตัวเองดีพอหรือยังสามารถส่ง Resume ของคุณมาให้ทาง Resubae ช่วย pre-screening ได้ที่ทาง [email protected] ครับ