ไต๋ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้งานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ)

“ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวะกรรมจากม.จุฬาครับ

เริ่มหางานตั้งแต่ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน จนได้มีโอกาสไปสมัครเป็น Software Engineer ที่ ThoughtWorks สาขาลอนดอน ประเทศอังกฤษ สุดท้ายได้รับการ Refer มาประจำที่ประเทศไทย
ThoughtWorks เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกครับ โดยมีออฟฟิศใน 15 ประเทศ การสัมภาษณ์เริ่มจาก HR ที่สัมภาษณ์ผมเป็นภาษาอังกฤษ

จากนั้นจึงเป็นการทดสอบการ Coding, paired programming session และสัมภาษณ์แบบ Technical รวมทั้งหมด 5 รอบ ซึ่งหลักๆ ThoughtWorks จะดูว่าใครสามารถหาคำตอบได้เร็วที่สุดและชัดเจนมากที่สุด โดยให้ความสนใจเรื่อง Portfolio ในประสบการณ์ที่ผ่านมารองลงมา

More To Explore

CONTACT US

Let's get in touch!

info@resubae.com

Submission received! We’ll get back to you within 1-2 days.