“ทำงานที่บ้าน”… กับโอกาสจากโคโรน่าไวรัส

โคโรน่าไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกต่อนนี้ส่งผลเสียต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นภาคธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเมืองไทย แต่ท่ามกลางวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น คนวัยทำงานอย่างเราจะปรับตัวอย่างไรและมีโอกาสอะไรที่เราสามารถมองเห็นมันได้

สถานการณ์ของประเทศจีน ณ ตอนนี้ บังคับให้ผู้คนต้องทำงานที่บ้าน แล้วทำให้ Application ของ Alibaba อย่าง DingTalk ติดอันดับ Top Chart ใน App Store ซึ่งผมคิดว่าการนำนโยบายอย่าง Work from home มาลองใช้กับองค์กรในเมืองไทยนับว่าสนใจ ซึ่งจาก Cassandra Report ก็ยังบอกเราอีกด้วยว่า 75% ของ Millennials ชอบการทำงานที่องค์กรเปิดโอกาสให้คนทำงานที่ไหนก็ได้ และ 68% ของนักศึกษาจบใหม่จะถือว่านโยบายเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญให้คนตอบรับเข้าทำงาน

อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบาย Work from home ก็ถือเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับผู้บริหารเช่นกัน ดังนั้นเราควรมีขั้นตอนอย่างไรในการนำ Work from home มาปรับใช้ ผมสรุปออกมาเป็นขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนไว้ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ต้องการวิธีการไปโน้มน้าวใจผู้บริหาร ดังนี้ครับ

1. ทดลอง

มีองค์กรมากมายที่ได้รับประโยชน์จาก Work from home และมีอีกหลายองค์กรที่นำไปใช้แล้วมองว่ามันไม่เหมาะกับการดำเนินงาน ดังนั้นก่อนที่จะนำนโยบายเหล่านี้ไปปรับใช้ทั้งองค์กร ก็ควรดูก่อนว่าเหมาะกับวัฒนธรรมและลักษณะธุรกิจของเราหรือไม่ รวมถึงช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นด้วยหรือเปล่า ดังนั้นก่อนที่จะทำทั้งองค์กร เราควรนำ Work from home มาใช้กับบางฝ่ายหรือบางทีมก่อน แล้ววัดผลเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทำงานที่ออฟฟิศ

2. สร้างวิธีการทำงานแบบ Work from home

“การสื่อสาร” และ “การทำงานเป็นทีม” จะเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากสำหรับการทำงานแบบ Work from home เราจะมีกระบวนการทำงานอย่างไรให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็น ในขณะที่พนักงานแทบไม่ได้เจอหน้ากัน หรือ To-do list ที่สำคัญเราจะนำไปเก็บไว้ที่ไหน และ Platform การทำงาน เช่น Slack หรือ Video-conference service อย่าง Zoom จะสามารถช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

3. กำหนดว่างานไหนที่ Work from home ไม่ได้

ถ้าในองค์กรเราเองมีลักษณะงานที่จำเป็นที่ต้องเจอหน้ากัน ดังนั้นควรสร้างความเข้าใจกับพนักงานก่อนด้วยว่า งานแบบไหนที่ไม่สามารถ Work from home ได้ และคนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องกลับมาทำงานด้วยกันที่ออฟฟิศ

ทั้งหมดนี้คือวิธีการโดยสรุปของวิธีการก่อนนำ Work from home มาใช้ หากท่านใดอยากรู้ว่าองค์กรไหนมีการนำ Work from home หรือมีเวลางานที่ Flexible บ้างก็สามารถถามใน Comment นี้หรือ Inbox มาถามเราได้นะครับ

More To Explore

CONTACT US

Let's get in touch!

info@resubae.com

Submission received! We’ll get back to you within 1-2 days.