Soft Skills ที่บริษัทมองหา

เป็นไงบ้างทุกคน เรียนมหาลัยมา 4 ปีแล้วเคยสงสัยกันมั้ยว่านอกจากความรู้ที่ทุกคุนเรียนกันมาที่ทุกคนอาจจะมีคล้ายๆกัน มีเรื่องอะไรอีกที่บริษัทต่างๆดูในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน จริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายเรื่องแหละ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย, นิสัย, portfolio หรือประสบการณ์ แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ บริษัทต่าง ๆ เลือกดูก็คือ soft skills นั่นเอง

ว่าแต่ soft skills คืออะไร soft skills คือ ลักษณะอุปนิสัย และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการต่อรอง, ทักษะการเป็นผู้นำ เป็นต้น มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่า แล้ว skills อันไหนหล่ะที่เราควรเลือกฝึกฝน พวกเราจะขอแบ่ง soft skills ต่าง ๆ ออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน

  1. Communication: ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ ในการทำงานร่วมกับคนอื่นและมักจะเป็นทักษะที่ทุก ๆ บริษัทมองหา โดยทักษะในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย การฟัง, การต่อรอง, ภาษากาย, การโน้มน้าว, การพรีเซ้น, การเขียนเป็นต้น
  2. Critical Thinking: ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นอีกกลุ่มทักษะที่น่าสนใจมากในยุคนี้เนื่องจาก ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตาม ทุกบริษัทต่างก็มองหาลูกจ้างที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งตัดสินใจได้ว่าอะไรที่สำคัญต้องรายงาน หรืออะไรที่ไม่สำคัญ โดยทักษะในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย การปรับตัว, ความคิดสร้างสรรค์, การคิดนอกกรอบ, การคิดแบบมีตรรกะ, การแก้ปัญหา เป็นต้น
  3. Leadership: ทักษะการเป็นผู้นำ หลายคนอาจจะคิดว่าตอนสมัครงานยังไงเราก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นหัวหน้าอยู่แล้วทักษะการเป็นผู้นำจะสำคัญได้อย่างไร แต่ในความเป็นจริง บริษัทต่าง ๆ ก็อยากได้คนที่สามารถตัดสินใจและมีทักษะการจัดการคนที่ดี และถ้าหากว่าอาชีพที่คุณสมัครนั้นเป็นอาชีพที่สามารถก้าวหน้าและเติบโตได้คุณยิ่งต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเป็นผู้นำไปเป็นอย่างดีเลย! โดยทักษะในกลุ่มนี้ประกอบด้วย การจัดการกับความขัดแย้ง, การตัดสินใจ, การเป็นผู้นำ, การจูงใจ, การขับเคลื่อนทีม, การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น
  4. Positive Attitude: การมีความคิดที่เป็นบวก ไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนๆ ก็ต้องการคนที่คิดบวกเข้าไปอยู่ในสังคมทั้งนั้น การเข้าไปอยู่ในบริษัทก็เช่นกันบริษัทต่าง ๆ เองก็อยากรับคนที่มีความคิดบวกเข้าไปในทีมเพื่อให้ ภาพรวมของทีมเป็นไปในทางบวก ซึ่งทักษะในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ความมั่นใจ, ความอดทน, ความเป็นมิตร, ความจริงใจ เป็นต้น
  5. Teamwork: ทักษะการร่วมงาน ในบริษัทต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีการทำงานเป็นทีมดังนั้นในบริษัทหลายบริษัท ต่างก็มองหาทักษะเหล่านี้เพื่อให้การทำงานเป็นทีมในบริษัทราบรื่น ซึ่งทักษะในกลุ่มนี้ประกอบด้วย การรับฟีดแบ็ค, การทำงานร่วมกัน, ความฉลาดทางอารมณ์, ความเห็นอกเห็นใจ, การสร้างทีม เป็นต้น


ซึ่งในการฝึกฝน เราอาจจะต้องเลือกดูงานที่เราจะสมัคร บริษัทที่จะสมัคร ว่าทักษะอะไรบ้างที่เค้าสนใจแล้วจะได้เลือกฝึกได้ถูกต้อง ถ้าหากทุกคนยังไม่มั่นใจและต้องการคำปรึกษา ทุกคนสามารถติดต่อมาหาเราได้ ที่นี่ เลยพวกเรายินดีที่จะช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ควรจะใส่ใน Resume, LinkedIn , ทักษะ ไหนควรที่จะฝึกฝน หรือต้องนำเสนอทักษะเหล่านี้ยังไงตอน สัมภาษณ์ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถได้ทำงานในอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันนะ

More To Explore

CONTACT US

Let's get in touch!

info@resubae.com

Submission received! We’ll get back to you within 1-2 days.