1-1 or Group

บริการจำลองการสัมภาษณ์งาน

Interview training

การสัมภาษณ์งาน คือ กระบวนการที่สำคัญที่สุดของคัดเลือกพนักงาน เพราะเป็นขั้นตอนที่นายจ้างจะตัดสินใจว่าคุณมีคุณสมบัติ และนิสัยที่สอดคล้องกับองค์กรหรือไม่ แล้วทำไมนายจ้างจึงต้องเลือกคุณ 

หนึ่งในปัจจัยหลัก คือ ความประทับใจแรก ผู้สัมภาษณ์มักตัดสินใจตั้งแต่นาทีแรกๆแล้วว่าจะรับคุณเข้าทำงานหรือไม่ โดยการสังเกตภาษากาย, น้ำเสียง และเนื้อหาที่คุณพูด ประเด็นที่สำคัญคือคุณสามารถสร้างความประทับใจนั้นให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ 

คุณควรเตรียมคำตอบที่คิดว่าจะถูกถามให้ได้มากที่สุด และสังเกตรูปแบบของคำถาม รวมถึงวิธีในการพูดของผู้สัมภาษณ์ เพื่อปรับคำตอบของคุณให้เหมาะสม โดยเฉพาะคำถามที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกถาม 

ในบางตำแหน่ง คุณจะได้รับ case study เพื่อให้ลองทำมาส่งในภายหลัง โดยคุณอาจคาดการณ์ว่าองค์กรจะนำ case study แบบไหนมาให้คุณ ซึ่งคุณสามารถฝึกแก้ปัญหา case study แบบนั้นได้ เพราะมันจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถเพียงพอในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร 

บริการนี้ คือ การจำลองการสัมภาษณ์งานผ่านการเจอหน้า, video call หรือโทรศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถสัมภาษณ์งานจริงได้อย่างมั่นใจ โดยคุณจะได้เรียนรู้ว่าการสร้างความประทับใจแรกทำอย่างไร และคุณควรมีคำตอบของคำถามสัมภาษณ์ยังไงบ้าง ซึ่งรวมถึง case study และคำถามที่คุณไม่ได้คาดคิดด้วย  

งานวิจัยบอกกับเราว่าทั้งภาษาพูด และภาษากายถือเป็นส่วนสำคัญในการสัมภาษณ์ การฝึกของเราจะเริ่มที่การทำความเข้าใจก่อนว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร จากนั้นคุณจะมีแบบทดสอบที่ช่วยพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ให้ได้ลองทำกัน  

ผู้สมัครหลายคนมีปัญหาเรื่องการต่อรองเงินเดือน ซึ่งทางแก้เริ่มได้ที่การหาข้อมูลว่าฐานเงินเดือนในตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ และเปรียบเทียบกับความสามารถของคุณเองว่ามีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรเท่าไหร่บ้าง  

ประโยชน์ของบริการนี้: 

  • ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และรู้ว่าควรมีคำตอบในแต่ละคำถามอย่างไร
  • ลดความกังวลในการสัมภาษณ์ จากการฝึกฝนให้คุ้นชินในสภาพแวดล้อมที่กดดันระหว่างการสัมภาษณ์
  • รู้ข้อมูลเชิงลึกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงวิธีในการพัฒนาจุดแข็ง และปรับปรุงจุดอ่อน 
  • Practice makes perfect

เรายืนยันว่าเมื่อคุณได้ใช้บริการเราแล้ว ทักษะในการสัมภาษณ์งานของคุณจะดีขึ้น และเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับคำเชิญให้เข้าทำงานอย่างมีนัยสำคัญ

อยากใช้บริการนี้ต้องทำอย่างไร

  1. บอกเราว่าองค์กร หรืออุตสาหกรรมไหนที่คุณอยากสมัครงานด้วย 
  2. จองเวลากับทีมงาน Resuabe 
  3. สัมภาษณ์งานแบบจำลองกับเรา ภายในเวลา 45-90 นาทีต่อครั้ง 
  4. ซ้อมจนกว่าคุณจะได้รูปแบบการตอบที่ดีที่สุดของคุณออกมา 

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้

  • การประเมินตนเอง (Self-Assessment): ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และการทำความเข้าใจรูปแบบของคำถามสัมภาษณ์งาน
  • ทักษะ (Skills): การพูด และความมั่นใจที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการ 
  • คุณภาพของคำตอบ (Quality of Answers): แนวทางในการตอบสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณและองค์กรที่คุณสมัคร
  • จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง (Psychological Elements): เทคนิคการเข้าหาผู้สมัคร, ภาษากาย และจิตวิทยาในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม