1-1 or Group

Mentorship/ Connect & Meet

Connect & MEET

งานวิจัยบอกกับเราว่า คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือคนที่สามารถซื้อใจผู้คนได้มากที่สุด ดังนั้น การลงทุนกับความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวจึงเป็นเรื่องที่คุณควรให้ความสำคัญกับมัน

Mentor ของเรานั้นล้วนมีคำแนะนำจากประสบการณ์ทำงานที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือ ซึ่งคุณสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ Mentor จะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ (Connection) ที่สามารถช่วยส่งเสริมเส้นทางการทำงานของคุณ ในขณะที่คุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับความสัมพันธ์เหล่านั้น ซึ่งหากมองเฉพาะในส่วนของการจ้างงาน คุณจะเห็นว่าการจ้างงานส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น เราจึงอยากให้คุณมองเรื่องนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้คุณได้งาน และประสบความสำเร็จในระยะยาว 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากบริการนี้ 

  • เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือคนทำงานในอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ
  • สมัครงานโดยใช้การอ้างอิง (Referral) โดยตรง 
  • สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเอง 
  • ส่งเสริม และมีวิธีการในการไปให้ถึงเป้าหมาย
  • ช่วยหาช่องว่างของทักษะ และความสามารถ (Skills Gap)
  • เพิ่มความมั่นใจในการเข้าหาคน และสร้างเครือข่ายคนทำงานของคุณ 

วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สนับสนุนการทำงานในระยะยาวของคุณ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการทำงานในแต่ละวัน, การหางาน, การหาไอเดียทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการหาพันธมิตรในการทำธุรกิจกับคุณ 

บริการนี้คืออะไร

บริการนี้ คือ การเข้าถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวของ Resubae ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยคนที่เป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ของในแต่ละอุตสาหกรรม, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการ, และผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานในองค์กรที่คุณอยากรู้จัก  

บริการของเราจะเป็นการเจอหน้ากันครั้งเดียว หรือการเป็น Mentor ให้ในระยะยาว โดยเรามั่นใจว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจ, ข้อมูลเชิงลึก และการพูดคุยแบบเฉพาะตัว ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากพูดคุยแบบเจอหน้ากัน, โทรศัพท์ หรือ video call 

โดยการพบเจอจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้บอกถึงความต้องการกับทีมงาน Resubae แล้ว จากนั้นเราจะนำเสนอประเภทของการบริการให้คุณได้เลือก เพื่อให้คุณได้เจอคนที่คุณอยากพูดคุยด้วยจริงๆ  

อยากใช้บริการนี้ต้องทำอย่างไร

  1. ติดต่อเรา และบอกถึงความต้องการของคุณ หรือบุคคลที่คุณอยากพบ 
  2. เราจะติดต่อกลับและนำเสนอตัวเลือกของการบริการให้คุณ ภายใน 5 วันทำการ 
  3. จากนั้นเราจะทำการนัดหมายคุณกับบุคคลเป้าหมายของคุณ 
  4. คุณได้พบบุคคลนั้นแล้ว สามารถพูดคุยหรือสอบถามในเรื่องที่คุณอยากรู้ได้เลย 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากบริการนี้ 

  • การเข้าถึง (Access): เครือข่ายของ Resubae ที่ประกอบด้วยคนทำงานมากกว่า 40,000 คน ทั้งพนักงานมืออาชีพ, คนทำงานอิสระ และเจ้าของธุรกิจ 
  • ความจริง (Realistic): คำแนะนำที่จริงใจและมีประโยชน์ จากประสบการณ์การทำงานโดยตรง 
  • ภูมิภาค (Regional): เครือข่ายของเราไม่ได้มีเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคในเอเชียอีกด้วย 
  • ความสำคัญ (Priority): การสร้างเครือข่ายคนรู้จักจากผู้ก่อตั้ง Resubae สามารถช่วยให้คุณได้อยู่ในจุดที่มีความสบายใจ และพูดคุยกับคนที่คุณอยากเจอได้ง่ายขึ้น ในความสัมพันธ์แบบเพื่อนของเพื่อน