1-1 or Group

Career Planning

Career Planning

ใช้เวลากับสิ่งที่คุณรัก เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ

โดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ใช้เวลาไปกับการทำงานโดยเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นคุณควรรู้ว่าแรงพลักดันที่ทำให้คุณอยากทำงานคืออะไร โดย Resubae จะเป็นส่วนช่วยให้คุณได้คำตอบนั้น รวมถึงช่วยพลักดันให้คุณทราบว่างานแบบไหนที่คุณควรทำ และเป้าหมายแบบไหนที่คุณควรมี 

บริการนี้เหมาะสำหรับคนทำงานที่ยังขาดความชัดเจนว่าเส้นทางการทำงานควรวางแผนอย่างไร บริการนี้จะช่วยให้คุณได้เข้าไปสำรวจความต้องการเบื้องลึก และทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้น 

โดยหลังจากที่คุณทราบแล้วว่าจุดแข็ง และความสนใจของคุณคืออะไร เราจะชวนให้คุณออกไปค้นหาโอกาสทางการทำงานที่เหมาะกับคุณ และสร้างเป้าหมาย รวมถึงแผนการที่ทำให้ถึงเป้าหมายนั้นไปพร้อมกัน

ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์แบบไหนที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมาย แล้วคุณจะมีมันได้อย่างไร เราจะช่วยไขกุญแจความสำเร็จนั้นให้ครับ 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 🡪 การสำรวจความเป็นไปได้ของอาชีพ (Career Exploration) 🡪 การกำหนดเส้นทางอาชีพ(Career Identification) 🡪 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

บริการนี้คืออะไร

การวางแผนอาชีพ (Career Planning) จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณมีทักษะ และความสามารถอย่างไรในปัจจุบัน แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในอนาคต เราเปรียบเสมือนบันไดอีกขั้นของคุณที่เชื่อมั่นว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอไปให้ถึงเป้าหมายนั้น   

จำนวนครั้งที่เราพบกันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณ, ความชัดเจนของเป้าหมาย และความมุ่งมั่นที่คุณให้กับเป้าหมายนั้น ดังนั้นเชื่อได้เลยว่าบริการนี้ให้บริการพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะ  

การทำเข้าใจตัวเอง และการเดินไปให้ถึงเป้าหมาย คือระยะทางไกลที่ไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวและครั้งเดียว คุณไม่อาจประสบความสำเร็จได้จากการพบเราแค่หนึ่งครั้ง แต่คุณจะประสบความสำเร็จได้จากการฝึกฝนนิสัยและทัศนคติ ผ่านการสังเกตการณ์ตนเองอยู่เสมอ คำถามสำคัญคือคุณมีพฤติกรรมในแบบที่คุณต้องการแล้วหรือยัง 

อยากใช้บริการนี้ต้องทำอย่างไร

  1. พูดคุย, สำรวจ และสร้างแผนการไปด้วยกัน ภายในเวลา 45 – 60 นาทีต่อครั้งกับทีมงาน Resubae  
  2. จองเวลา และสถานที่กับทีม Resubae ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเจอผ่าน Online หรือเจอแบบตัวต่อตัว ทั้งนี้เราแนะนำให้เจอเราตัวต่อตัวนะครับ 
  3. นำไอเดีย, เป้าหมาย และตัวตนของคุณมาเปิดใจไปกับเรา 
  4. หลังจากนั้นทีม Resubae จะอยู่ร่วมเดินทางไปกับคุณจนถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการบริการนี้ 

  • การประเมินตนเอง (Self-Assessment): ความสนใจ, คุณค่าของชีวิต, จุดแข็ง และรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณจะถูกแปลงเป็นเป้าหมายและแผนการที่มีความเป็นไปได้ 
  • การสำรวจโอกาสและสร้างกลยุทธ์ (Exploration of Opportunities & Strategies): เราจะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์และแนะนำว่า คุณควรมีวิธีการเรียนรู้ และหาโอกาสอย่างไร ภายในงานอุตสาหกรรมที่คุณเลือก
  • แผนปฏิบัติงาน (Action Plan): คุณจะทราบถึงทักษะที่คุณต้องมี, คนที่คุณควรรู้จัก และเส้นทางที่คุณต้องเดินไปให้ถึง