อคติเรื่องรูปร่างหน้าตา: เมื่อผู้ชายสูง และผู้หญิงผอมมีรายได้ดีกว่า

แม้ว่ากระแสของการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างกันในที่ทำงาน (Anti-discrimination in workplace) จะมาแรง แต่จากงานวิจัยของ The British Medical พบว่าอคติ (Beauty Bias) ของรูปร่างหน้าตายังมีอยู่ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า สำหรับผู้ชาย “ความสูง” มีผลต่อสถานะทางสังคม ส่วนผู้หญิงจะเป็นเรื่องของ “น้ำหนัก”

โดยงานวิจัยได้ทำการสำรวจคนวัยทำงานมากกว่า 120,000 คนในอังกฤษ แล้วพบว่าผู้ชายที่มีการศึกษา, รายได้, และหน้าที่การงานที่ดีกว่าจะมีส่วนสูงที่มากกว่าประมาณ 6 ซ.ม. และมีรายได้ต่อปีมากกว่าถึง 140,000 บาท สำหรับผู้หญิงจะเกิดในกรณีเดียวกันที่ผู้หญิงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 6 ก.ก. จะมีรายได้ที่มากกว่า 50,000 บาท

อ่านมาถึงตรงนี้สำหรับคนทำงานอย่างเราๆ ที่เป็นผู้ชายไม่สูง หรือผู้หญิงที่มีน้ำหนักเยอะ ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับ ส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญคือ “บุคลิกภาพ” ยังเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับการทำงานอยู่ ดังนั้นหากรูปร่างเราสู้ไม่ได้ การพัฒนาตัวเองด้วยการปรับบุคลิกภาพให้ดูดีกว่าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

สำหรับองค์กร โดยเฉพาะ Recruiter และ HR ที่นำเรื่องการเคารพความหลากหลาย (Diversity) เข้ามาเป็นส่วนนึงของวัฒนธรรมองค์กร ผมก็อยากให้ระวังการเลือกปฏิบัติจากอคติเรื่องรูปร่างหน้าตานี้ เพราะมันจะส่งผลต่อแบรนด์นายจ้างของเราได้อย่างมากเลยทีเดียว

อ้างอิง: https://bit.ly/2wbYCUY

More To Explore

CONTACT US

Let's get in touch!

info@resubae.com

Submission received! We’ll get back to you within 1-2 days.