พนักงานกลุ่มไหนที่เสี่ยง Covid-19 มากที่สุด

New York Times ได้นำผลการศึกษาของ O*Net มาดูว่าพนักงานในอเมริการกลุ่มไหนที่เสี่ยงต่อ Covid มากที่สุด โดยดูจากโอกาสในการสัมผัสคนที่เป็นโรคและระยะห่างของคนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่ง Resubae จะเรียงอันดับความเสี่ยงจากมากไปน้อย ดังนี้

1. หมอฟัน, แพทย์, คนที่ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
2. นักดับเพลิง
3. ครูและอาจารย์
4. พนักงาน Cashier
5. พนักงานเสริฟอาหาร

ดังนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยง Resubae ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ

More To Explore

CONTACT US

Let's get in touch!

info@resubae.com

Submission received! We’ll get back to you within 1-2 days.